MaxGym Løkken:

lokkentreningssenter@hotmail.com     
Vi svarer normalt på epost innen 7 dager
Tlf: 40070661       (16.00-22.00 på hverdager)
post/besøksadresse: Romundstadbygda 4, 7332 Løkken Verk

MaxGym Buvika:

postbuvika@maxgym.no     
Vi svarer normalt på epost innen 7 dager
Tlf: 40070661       (16.00-22.00 på hverdager)
besøksadresse: Kiwibygget, 7350 Buvika
postadresse: Romundstadbygda 4, 7332 Løkken Verk

MaxGym Orkanger:

postorkanger@maxgym.no  
 Vi svarer normalt på epost innen 7 dager
Tlf: 40070661       (16.00-22.00 på hverdager)
besøksadresse: Løypstrengen 15, 7300 Orkanger
postadresse: Romundstadbygda 4, 7332 Løkken Verk