facebook

Priser

  • Vanlig abonnement: 1 år på avtalegiro, kr.800,- innmelding, kr. 375,- pr. mnd.12 mnd. bindingstid. 

  • Senior over 62 år/honnør/heltidsst. kr.800,- innmelding, deretter kr. 300,- pr.mnd 12 mnd bindingstid. (Studentbevis skal vises ved signering av kontrakt).

  • 1 mnd.500 kr.

  • 6 mnd.2800 kr.

  • Ungdom 13-16 år kr. 50,- pr. gang

  • Drop-in time kr. 150,- pr.gang

Veiledningstime: Gratis! 15-20 min samtale og gjennomgang av apparater.

  • PT.timer: 1 enkelt-time 450kr, 3 klipp 1200kr & 10 klipp 4000kr.

  • Max-puls testing: kr. 450,-

For veiledningstime, diett & treningsprogram ta kontakt med resepsjon.

Nytt nøkkelkort vil bli belastet med kr. 100,-

Alle avtalegiroer vil fortsette utover 12 mnd. er gått. Ved oppsigelse, sendes denne til oss pr. e-post eller pr.post.For at oppsigelsen skal bli godtatt må alle avdrag være betalt.

Det er 1 mnd. oppsigelse, etter endt kontraktsår.

Det er ikke mulighet til frysing av medlemsskapet etter endt bindingstid. Dette kan kun skje ved fremvisning av legeerklæring.

 

go tur elskmat sport1 OMETAtrcmyk