facebook

Priser

  • Vanlig abonnement: 1 år på avtalegiro, kr. 375,- pr. mnd. 12mnd. bindingstid. 

  • Senior over 62 år/honnør/heltidsst./ungdom 16-18år, kr. 300,- pr.mnd 12mnd bindingstid. (Studentbevis skal vises ved signering av kontrakt).

  • Ungdomskort 13-16år, kr. 300,- pr.mnd 6mnd bindingstid. Får ikke egen nøkkel, krever foresatt med gyldig medlemskap tilstede under trening.

  • 1 mnd. 500 kr.

  • Drop-in time kr. 150,- pr. gang.

Veiledning og gjennomgang av apparater ved forespørsel i betjent tid.

Nytt nøkkelkort vil bli belastet med kr. 100,-
Alle avtalegiroer vil fortsette utover 12 mnd. er gått. Ved oppsigelse, sendes denne til oss pr. e-post eller pr.post.
Det er 1 mnd. oppsigelse, etter endt kontraktsår.
Det er ikke mulighet til frysing av medlemsskapet etter endt bindingstid. Dette kan kun skje ved fremvisning av legeerklæring.
Ta med identifikasjons papir ved signering Førerkort/Pass eller lignende

 

MaxGymOrkanger MaxGymBuvika