facebook

Grupper & lag

VI KAN OGSÅ KJØRE FELLESTIMER FOR EGNE GRUPPER ELLER LAG.

DA KAN DERE SELV VELGE AKTIVITET OG INNHOLD.

VI STILLER MED INSTRUKTØRER.

TIDSPUNKT OG AKTIVITET KAN  IKKE SAMMENFALLE MED VÅR ØVRIGE TIMEPLAN.

MINIMUM 10 PERSONER OG 10 TRENINGER.

PRIS ETTER AVTALE.

TA KONTAKT MED  STINE PÅ TlF: 90600842

 

go tur elskmat sport1 OMETAtrcmyk